بازی با حروف

چاپ
امتیاز کاربران: / 6
ضعیفبهترین 
bazi-ba-hrof

 

شرح بازی:

 

فرض می کنیم عنوان بازی (خمینی رهبر) باشد، تعداد حروف عنوان ، 9 می باشد.

خ – م – ی – ن – ی – ر – ه – ب – ر

پس در این بازی دو گروه 9 نفری می توانند شرکت کنند.

مربّی پلاک های حروف عنوان بازی را که در دو سری تهیه شده است ، به هر کدام از گروهها ، یک سری می دهد، تا هریک از بازیکنان ، حروف فوق را به ترتیب عنوان یا جمله ، پیش خود ، داشته باشند.

آنگاه بازی با اشاره ی مربی به صورت امدادی شروع می شود و اعضاء هر گروه ، به ترتیب حرکت کرده و با نصب یکی از حروف با گیره روی نخی که به صورت افقی روی دیوار کشیده شده است ، سعی در ساختن عنوان (خمینی رهبر) می نمایند.

اولین نفرات پس از نصب حروف (خ) به طرف گروه خود برگشته و نفرات دوم هرگروه ، حرکت خود را جهت نصب حروف (م) آغاز می کنند و بدین سان بازی را با همکاری و تعاون ادامه می دهند ، گروهی که زودتر عنوان بازی را تکمیل کند ، برنده ی بازی شناخته خواهد شد.

 

  • نکات: مربی می تواند با اجرای این بازی بسیاری از اطلاعات مورد آموزش را از قبیل نام ائمه ی اطهار ، ماهها ، گفتار بزرگان ، ضرب المثل ها و غیره که بایستی با سن و سال کودک مناسب باشد برایشان بفهماند.
  • نتیجه بازی: همانطور که در اهداف اشاره شد کودک با اجرای این بازی ، ضمن کسب مهارت در ساختن کلمات و جملات با بسیاری از واژه ها آشنا خواهد شد که برایش بسیار لذت بخش بوده و در جوار آن رقابت سالم است که آنها را برای بیشتر آموختن تشویق می کند.