قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

بازی های سنتی

از نظر حیات شناسی : بازی وسیله ای سلامت جسم و پرورش حواس است .

از نظر جامعه شناسی : بازی را برای رشد اجتماعی کودکان ضروری می دانند .

از نظر روانشناسی : بازی فعالیت منحصر به فرد آدمی است .

از نظر زیست شناسی : بازی را برای رشد و تکامل موجود زنده لازم می دانند .

اول معلمان و دانشمندان تعلیم و تربیت بازی را برای بهبود ناراحتی های عاطفی تجویز می کنند .

معلمان و کودک شناسان بازی را به عنوان یکی از ابزراهای مطمئن برای شناسایی استعدادهای کودکان به کار می برند.

... بازی دنیای کوچک شده ی بزرگسالی باقوانین خاص خود است .

بازی کودک فعالیتی است که در عالم بدون مسئولیت باشد و طبق تمایل فطری خود به فعالیت و حرکت می پردازد بدون اینکه عمل سودمند را از عمل غیرسودمند تشخیص دهد و در حین بازی قیافه ی جدی به خود می گیرد. حواس خود را متمرکز می کند و توجه خاص نسبت به عمل خود دارد و از طریق بازی روح همکاری، دوستی، صمیمت، فرماندهی، انضباط و پرورش وجدان فردی در کودک شکل می گیرد و باعث رشد ماهیچه ها، حواس، عواطف، تفکر و استعدادهای وی می شود.

21 دریا و ماهی 53988
22 دستمال انداختن 6921
23 دستمال بازی - دستمال قاپدی 13128
24 رفیق تو را کی برد؟ 8291
25 رنگارنگ 7937
26 روباه و جوجه ها 9880
27 ساعت 8657
28 سبد پر 7059
29 شهر شهر 10941
30 شکار روباه - تولکی تودی 7316
31 شکر پنیر 7157
32 شیر و آهوها 10342
33 شیر و پلنگ 13225
34 طناب کشی 13076
35 عمو زنجیرباف 19695
36 لی لی 17618
37 مخفی کردن اشیا 6924
38 موش و گربه - سیچان پیشیک 15174
39 نجات دادن 9020
40 نعل و میخ 10106

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

موقعیت شما : بازی های سنتی